Protipovodňová opatření Předenice
8.3.2017
Revitalizace historického jádra města Slaný
7.3.2017

Objednatel: Město Domažlice

Dokončení 2011


Stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s odstraněním sedimentu ze zátopové plochy rybníka Babylon – celkem 50 280 m³. Zpevnění břehů, oprava hráze – rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár celkem 327m³ (2000m²). Rekonstrukce stavebních objektů – požeráku, přelivu a rozdělovacího objektu v toku Teplé Bystřice.