Protipovodňová opatření Předenice
8.3.2017
Odbahnění rybníka Babylon
8.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Dokončení 2013„Obnova vodovodního řadu, ul. Vyšehradská, Praha 2“ byla obnova stávajících vodovodních řadů DN 150 a DN 200 v celkové délce zhruba 430 metrů. Práce byli prováděny převážně v otevřeném výkopu a materiálem byla tvárná litina s ochranou proti bludným proudům. V přemostění Botiče byl použit materiál s tepelnou izolací. Součástí akce bylo přepojení domovních přípojek a rušení stávajících vodovodů.