Suchá nádrž Loděnice
9.10.2017
Rekonstrukce 1. ZŠ Dobříš
19.7.2017
Zobrazit vše

Objednatel: DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s.r.o.

Dokončení: 2018


Stavba je situována ve stávajícím areálu společnosti, na místě původního zemědělského objektu ocelové skladovací haly, která již nebyla způsobilá pro další využití, a byla odstraněna. Součástí projektu je i adekvátní rozvoj sítě areálových dopravních komunikací, které budou napojeny na dopravní systém obce.

Plánované předání dokončené stavby investorovi je začátkem roku 2018.