Suchá nádrž Loděnice
9.10.2017
Rekonstrukce 1. ZŠ Dobříš
19.7.2017

Objednatel: DYNEX TECHNOLOGIES

Dokončení: 2018


Stavba je situována ve stávajícím areálu společnosti, na místě původního zemědělského objektu ocelové skladovací haly, která již nebyla způsobilá pro další využití, a byla odstraněna. Součástí projektu byl i adekvátní rozvoj sítě areálových dopravních komunikací, které jsou napojeny na dopravní systém obce.