Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa
8.3.2017
ČSOV Vinoř – Praha 9, Štěpánská
8.3.2017

Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník a.s

Dokončení: 2017


Výstavba tlakové kanalizace v souhrnné délce hlavních a vedlejších řadů více jak 7 km s osazením domovních čerpacích jímek. Součástí stavby byla realizace nové ČOV.

Celková cena díla převyšuje 38 mil. Kč bez DPH. Stavba byla realizována ve sdružení s firmou Geosan Group, a.s.