Oprava místních komunikací v obci Semčice (recyklace za studena)
26.9.2022
Rekonstrukce vodních prvků v Sadech Svatopluka Čecha
21.9.2022

Město Lysá nad Labem

Dokončení: 2022


Předmětem stavby byla realizace areálová pozemní komunikace obslužné, parkoviště a chodníku v lokaci areálu mateřské školy Dráček. Přičemž byla provedena komplexní realizace předmětných žulových pozemních komunikací vč. konstrukčních a pojezdových vrstev dlážděné vozovky. Dále byla provedena v rámci odvodnění předmětných pozemních komunikací dešťová kanalizace se zaústěním a realizací nového vsakovacího štěrkového objektu; realizace trvalého svislého a vodorovného dopravního značení, a dále byla provedena finální úprava zeleně a zatravnění přilehlých ploch.