Revitalizace areálu kláštera Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry
8.3.2017
Gymnázium Hostivice – rekonstrukce gymnázia
8.3.2017

Objednatel: Statutární město Plzeň

Dokončení: 2014


Jedná se o kompletní novostavbu Mateřské školy v Plzni – Černicích, zděný dvoupodlažní objekt s plochou střechou, stropy jsou z předpjatých stropních panelů. V rámci stavby byly provedeny ZTI, VZT a chlazení, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika vč. elektronické zabezpečovací signalizace, a veškeré inženýrské sítě. Nedílnou součástí díla je i realizace venkovních terénních a sadových úprav vč. nového oplocení areálu a 2 opěrných monolitických zdí délky 9 a 4 m.