Africké a asijské expozice zoologické a botanické zahrady města Plzně
8.3.2017
Kotelna Úterý
8.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: Obec Rynholec

Dokončení: 2010


Stavební úpravy stávající mateřské školy, spočívající v realizaci nové nadzemní části budovy tříd areálu mateřské školy ( na stávající železobetonové konstrukci suterénu včetně ZTI, elektroinstalace, plynu). Původní nadzemní části pavilonu tříd jsou odstraněny). Nadzemní části jsou navrženy dominantně jako přízemní, menší část zázemí je umístěna v 2.NP. Podlaží budou propojena vnitřním dvouramenným schodištěm. Pavilon tříd bude napojen na areálové rozvody elektro, vody, plynu, ukončené v objektu jídelny