Kanalizační sběrač H prodloužení do Běchovic, etapa 0001 stoka H1

Oldřišov – kanalizace a ČOV
7.3.2017
Výstavba kabelových kanálů v TR ZÁPAD, Praha 5 – Motol
7.3.2017

Objednatel: Hlavní město Praha

Dokončení 2015


Vybudování kanalizačního sběrače bezvýkopovou technologií metodou ražené štoly, profil LB3, výrub 3,5m², v celkové délce 857,59 bm. Činnost prováděná hornickým způsobem. Z hydrogeologického hlediska byla stavba prováděna v celém rozsahu pod hladinou spodní vody. Geologické vlastnosti zastižených hornin – zejména břidlice, v některých místech s pevností v prostém tlaku přes 90 MPa. Vyhloubení 13 ks šachet, hloubky 5,5 – 14,29m