Provozní hala Anbremetal
23.4.2018
Kanalizace a ČOV Tuchoraz
13.4.2018

Objednatel: Obec Veletov

Dokončení: 2018


Předmětem zakázky byla výstavba splaškové kanalizace a ČOV. Výstavbou navrhované ČOV s napojením na novou kanalizaci je zajištěna kvalita povrchových vod a vod ve vodních tocích.

Společnost POHL cz, a.s. prováděla výstavbu ve sdružení se společností TELSIG-servic, spol. s.r.o.