Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy ETAPA 0007 – Troja, část 17
7.3.2017
Otický příkop
7.3.2017

Objednatel: KONEKO, spol. s r.o.

Dokončení 2009


Stavba Moravskoslezkého kraje 2011

Stavba čistírny odpadních vod pro 2950 obyvatel a 1 km kanalizačních stok.
Objekt ČOV tvoří provozní budova a dvě kruhové nádrže částečně zapuštěné do terénu.