Výstavba expozice Noční nokturnárium v podzemí ZOO a BZ města Plzně
7.3.2017
ZŠ Líbeznice
22.2.2017

Objednatel: NAVATYP a.s.

Dokončení 2008Stavba je součástí strategického energetického propojení transformoven 110/22 kV Karlov a 110/22 kV Smíchov. Klasická ražba tunelu v písčitojílových hlínách a ve slabě hlinitých píscích bez použití trhacích prací. Provizorní konstrukce tunelu je řešena důlní výztuží a pažením stříkaným betonem, definitivní obezdívka je železobetonová s krystalizačním nátěrem. Součástí stavby je technická komora a dvě šachty.
Délka tunelu 265 m Šachta K34 3,6×4,3 m, hl. 14,5 m Šachta K33 Ø 3,6m, hl. 9,45 m VK2 2,8×2,8 m, hl. 12,4 m