Úpravna vody Nová Ves – rekonstrukce technologické části a ASŘ
22.3.2021
Japonský altán v areálu zoologické a botanické zahrady, Plzeň
22.3.2021

Aqualia infraestructuras inženýring s.r.o.

Dokončení: 2021


Intenzifikace ČOV
– Kalové hospodářství – výstavba nového kalojemu o objemu 1200 m3; odvodňovací zařízení v kontejnerovém provedení (odstředivka)
– Biologické čištění – výstavba nové dosazovací nádrže; úprava stávající dosazovací nádrže (zvýšení nádrže, osazení nové technologie), výstavba nové dmychárny
– Rekonstrukce stávajících objektů – stavební úpravy a osazení nové technologie – osazení nového stroje hrubého předčištění (česle)