Rekonstrukce ZŠ Loděnice
19.7.2017
Rekonstrukce mostu I/67 Karviná
6.6.2017

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Dokončení: 2015


Odfrézování živičného krytu v tl. 60 mm, lokální sanace konstrukčních vrstev, asfaltová vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový beton) v tl. 50 mm (7 593,0 m2). Zalití spár asfaltovou zálivkou, zřízení nezpevněné krajnice ze štěrkodrti v tl.8cm, vodorovného dopravního značení.