II/280 Březno – kř. s III/2805 (u Písečného rybníka)
8.3.2017
III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8
8.3.2017

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Dokončení: 2015


Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, provedena vyrovnávka, spojovací postřik a pokládka ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový beton) v tl. 40 mm (3 868,0 m2). Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin, provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů. Provedeno vodorovného dopravního značení.