III/2724 Přerov n. Labem – střed
8.3.2017
Chotíkov – rekonstrukce místních komunikací
8.3.2017

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Dokončení: 2015


Demolice původního mostu. Most ev.č. 1185 s monolitickou ŽB základovou deskou, do které jsou vetknuty monolitické ŽB opěry. Mostovku tvoří prefabrikované panely spřažené s monolitickou ŽB deskou. Délka rozpětí konstrukce je 3,08 m. Součástí rekonstrukce bylo provedení vozovkového souvrství na mostě a v přechodových oblastech – ložná vrstva ACL 16+, obrusná vrstva ACO 11+ (živičná vrstva – asfaltový beton).