III/0066 Hostouň – rekonstrukce mostu
8.3.2017
III/2724 Přerov n. Labem – střed
8.3.2017

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje

Dokončení: 2015


Předmětem zakázky byla oprava silnice II. třídy, mezi obcemi Březno a Domousnice. Bylo provedeno frézování živičných vrstev v tl. 50 mm v místě napojení, vyrovnávka obalenou směsí, obrusná vrstva ACo 11 (živičná vrstva – asfaltový beton) v tl. 50 mm (4 400 m2) včetně spojovacího postřiku, odstranění navýšené krajnice a zřízení nové nezpevněné krajnice š. 0,5m, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev a vodorovné dopravní značení.