Návštěvnické centrum Srní
8.3.2017
Revitalizace areálu kláštera Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry
8.3.2017

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Dokončení: 2015


Jedná se o novostavbu školní budovy v těsném sousedství stávající budovy Lesnické a dřevařské fakulty.
Náplně jednotlivých podlaží budou obsahovat nejen prostory pro výuku – učebny, sociální a výukové zázemí
ale především prostory pro manuální činnost studentů. Jedná se o dílny a laboratoře osazené stroji a
zařízením na výrobu, testy a zkoušky dřevěných materiálů nebo materiálů na bázi dřeva. Dispoziční řešení
vychází z kategorizace prostorů a to na společné, výukové, technické a prostory zázemí katedry. V objektu
budou dva výtahy: nákladní o nosnosti do 3tun a osobní pro zajištění přepravy jak materiálů, tak i studentů a
vedení FLD. V sousedství hlavní budovy bude vybudován venkovní krytý sklad dřeva.
V podzemním podlaží bude vybudováno parkování pro 46 aut.
Charakterem se jedná o trvalou stavbu.


Časosběrné video z výstavby: