Dolní Břežany – zlepšení kvality pitné vody, dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě a VDJ Dolní Břežany

Dýšina – ČOV, část B v rámci akce Čistá Berounka II. etapa – podprojekt 4 – ČOV a kanalizace
8.3.2017
Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň
8.3.2017

Objednatel: Obec Dolní Břežany

Dokončení 2014Výstavba věžového vodojemu 750 m³, vč. souvisejících stavebních objektů k vodojemu – zpevněných ploch, oplocení, terénních úprav, propojovacího potrubí a přípojky NN. Rekonstrukce vodovodního přivaděče z ČS Safina Vestec do VDJ Hodkovice – TLT DN 300 v celkové délce 1 744 m, vč. armaturních šachet.
Výstavba nového vodovodního přivaděče k vodojemu – PE DN 200 v celkové délce 948 m. Výstavba propojovacích objektů u VDJ Hodkovice: nová armaturní šachta s vystrojením, propojovací potrubí, úpravy elektroinstalace a M+R, oprava odvodnění armaturních šachet.