Tlaková kanalizace a ČOV Neratovice-Mlékojedy
8.3.2017
Výstavba kanalizace, kolonie Rybníčky – Za Drahou, Praha 10
8.3.2017

Objednatel: PVS a.s

Dokončení: 2017


Jednalo se o výstavbu nové kanalizační stoky DN 400, úpravu stávající čerpací stanice odpadních vod v ul. Štěpánovská, výstavbu nové ČSOV s větší akumulační jímkou, výstavbu nového výtlačného řadu DN200 pro novou ČSOV, napojení nové čerpací stanice odpadních vod na starý výtlačný řad DN 200, výměnu stávajícího kabelového vedení přípojky elektroinstalace mezi stávající ČSOV Štěpánovská a stávající ČOV Vinoř, spolu s připojením nové ČSOV na tuto přípojku, obnovu povrchu dotčených komunikací a terénu.