Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň
8.3.2017
Protipovodňová opatření lokality Svrčovec
8.3.2017

Objednatel: SMP CZ, a.s.

Dokončení 2013Jedná se o intenzifikaci a kompletní rekonstrukci stavební části mechanicko-biologické ČOV Domažlice s kapacitou pro 34 000 EO.