III/1185 Podlesí, rekonstrukce mostu ev.č. 1185-8
8.3.2017
Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod a zkapacitnění kanalizačního přivaděče ve Velkých Přílepech
8.3.2017

Objednatel: Obec Chotíkov

Dokončení: 2012


Jedná se o rekonstrukci asfaltových komunikací v celkové výměře 6.950 m2 v Obci Chotíkov. Součástí stavby je i rekonstrukce chodníků, kanalizace včetně přípojek, vodovodu, osvětlení komunikace a přeložka STL plynovodu.