Základy společnosti POHL cz, která ve svém názvu nese jméno svého zakladatele a majitele Ing. Petra Pohla, byly položeny v roce 1990. Na počátku svého působení na trhu stavebních prací se firma soustředila na realizace a rekonstrukce podzemních staveb v Praze a blízkém okolí. V rámci svého rozvoje pak postupně rozšířila svou územní i odbornou působnost, takže je v současné době schopna zajistit realizace i rozsáhlých staveb ve všech regionech České republiky. V současné době pracujeme ve čtyřech odštěpných závodech v Brně, Opavě, Plzni a Roztokách u Prahy.

POHL cz, a.s. v rámci své hlavní činnosti provádí komplexní dodávky pozemních, inženýrských, vodohospodářských a podzemních staveb a rekonstrukce stávajících objektů. Mezi stálé klienty společnosti patří řada privátních investorů, měst a obcí.

Z důvodu zajištění dalšího rozvoje a upevnění místa na trhu klademe v rámci naší činnosti důraz na spokojenost zákazníka, vzdělávání a vysokou kvalifikovanost zaměstnanců a obnovu a rozšiřování našeho technického a mechanizačního vybavení. Zákazníci si na společnosti POHL cz, a.s. cení kromě kvality vlastní realizace zejména tvořivý přístup k práci na všech úrovních řízení a přímý, čestný a věcný přístup k řešení každé situace.

Společnost POHL cz, a.s. existuje (v různých právních formách) již 25 let, během kterých potvrdila svou stabilitu a stala se tradičním dodavatelem stavebních prací na českém trhu. V současné době společnost zaměstnává asi 250 zaměstnanců a její roční výkon za poslední uzavřené účetní období činily cca. 1,25 miliardy Kč.


Politika integrovaného systému řízení

Společnost POHL cz, a.s. je středně velká stavební společnost zaměstnávajíci v hlavním pracovním poměru kolem 250 zaměstnanců.

Grafy znázorňující poměr zaměstnanců

Odbornost našich zaměstnanců