parallax background
 

POHL cz, a.s. je stavební společnost působící na celém území České republiky. Zabývá se nejen prováděním staveb, jejich změnami a odstraňováním, inženýrskou a projektovou činností, ale také specializovanými stavebními činnostmi jako je podzemní činnost prováděná hornickým způsobem.

Základním cílem společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti pozemních, podzemních, inženýrských, vodohospodářských a silničních staveb. jsme si vědomi, ze naše potenciální klienty nezajímá jen cenová relace produktu, ale nezaměnitelnou roli hraje také kvalita prováděných prací, dopady naší činnosti na životní prostředí a dodržování potřeb při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti se plně ztotožňuje se standardy norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 tj. s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů, včetně vytváření potřebných organizačních, personálních a finančních zdrojů.

Společnost svou politikou integrovaného systému deklaruje koncepci a vizi rozvoje zaměřené hlavně na neustálé zlepšování obchodních a ekonomických výsledků, uspokojování přání a potřeb zainteresovaných stran, péči o dobré jméno společnosti a odborný růst svých zaměstnanců.