parallax background
 

Společnost POHL cz, a.s. si uvědomuje svou společenskou odpovědnost a jejím cílem je vytváření férového obchodního prostředí. Vynakládá tedy veškeré úsilí k potírání jakéhokoliv protiprávního i neetického jednání, velký význam je přikládán rovněž ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Společnost POHL cz, a.s. proto přijala Etický kodex, jehož pravidly se všichni její zaměstnanci řídí. Dodržování těchto pravidel je pak požadováno rovněž po obchodních partnerech společnosti v rámci plnění povinností ze vzájemných smluvních vztahů.


Kromě zmíněného Etického kodexu jsou pak dodržovány rovněž principy a zásady stanovené kodexem Hospodářské Komory České republiky, jíž je společnost POHL cz, a.s. členem.

Hlášení podnětů


Veškerá porušení pravidel obsažených v Etickém kodexu nám prosím sdělte prostřednictvím etické linky (etickykodex@pohl.cz). Každý podnět bude důkladně prošetřen.