Nová posila na KT Karlín
25.6.2020
Proražení na KT Karlín
1.12.2020

Společnost POHL cz, a.s., ve spolupráci se společností Metrostav, a.s. dokončila začátkem září 2020 přístavbu základní školy Beroun – Závodí.

Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a je zateplená minerální izolací. Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou řešeny pláštěm z tahokovu. U stávajících objektů došlo k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí minerální tepelné izolace.