Přístavba základní školy, Beroun-Závodí

Nová posila na KT Karlín
25.6.2020
Proražení na KT Karlín
1.12.2020

Společnost POHL cz dokončila ve spolupráci se společností Metrostav začátkem září 2020 dostavbu základní školy v Berouně-Závodí. Jedná se o přístavbu třípodlažního objektu s plochou pochozí střechou včetně podsklepení. Vedle přístavby vzniklo nové venkovní hřiště a dráha pro skok daleký. Součástí dodávky bylo i vybavení venkovního hřiště a tělocvičny koši, brankami a gymnastickými prvky. Díky rozšířeným prostorám vznikla nová učebna, kuchyně s jídelnou, toalety, kotelna, zázemí a tělocvična. U stávajících objektů se vyměnila stará okna a zateplila se fasáda. Spolu s výměnou střechy vznikly v podkroví další dvě nové učebny s kabinetem a toaletami. Zároveň se přistavěla dvě nová venkovní ocelová schodišttě.

Investor: město Beroun

Zhotovitel: POHL cz a Metrostav

Projektant: STA-NOC

Doba realizace: září 2018 — červenec 2020