Zahájení ražby – Hradební stoka
16.10.2019
Stavba DRONET v plném proudu
21.5.2020

Na konci dubna 2020 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci a intenzifikaci ČOV Jabkenice.

Součástí projektu byla demolice nadzemní části stávajícího objektu ČOV a odstranění komunikací v areálu. Podzemní část stávajícího objektu zůstala zachována. Nově byly vybudovány – biologická linka, komunikace v areálu ČOV a trubní propoje včetně nového obtoku ČOV.