Poklepání základního kamene ZŠ Beroun – Závodí
25.9.2018
Unikátní malby a oltářní desky ve Strakonicích
31.1.2019

V říjnu 2018 vykoukl monolitický skelet stavby BD Javorová čtvrť – objekt C nad úroveň terénu.

Vzhledem k tomu, že je objekt podsklepen v celém rozsahu jedním podzemním podlažím (využito pro garáže) a částečně druhým podzemním podlažím (využito pro sklepy), probíhaly práce zatím pod úrovní terénu. Nyní už ale pracujeme na 1 NP, takže naší stavbu uvidíte i z ulice.

Navrhovaný bytový dům ve tvaru „L“ je tvořen dvěma jednoduchými šestipodlažními křídly s ustupujícím/uskočeným posledním podlažím. Objekt má plochou střechu a jeho tvarosloví a barevnost navazuje na sousední domy A a B.