Poklepání základního kamene ZŠ Beroun – Závodí

Zahájení rekonstrukce kongresového sálu FTVS
5.9.2018
1 NP – Javorová čtvrť – obj. C
18.10.2018

24.9.2018 jsme měli tu čest poklepat na základní kámen nové stavby „Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí“, kterou začínáme stavět ve spolupráci se společností METROSTAV a.s.

Přístavba ZŠ je objekt se třemi podlažími, a to se dvěma nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím obdélníkového charakteru s plochou zelenou střechou.

Přístavba má železobetonový nosný systém vyplněný keramickými tvárnicemi a zateplené minerální izolací. Barevné řešení fasády odliší novou a stávající část objektu. Únikové schodiště jsou řešeny pláštěm z tahokovu. U stávajících objektů dojde k výměně starých oken a k zateplení fasády pomocí minerální tepelné izolace.