Předání části stavby Centrála Toptrans
24.10.2017
Dokončení stavby ALUFIX Bohemia
19.6.2018

Na konci dubna 2018 předala společnost POHL cz, a.s. investorovi dokončenou stavbu nového provozně-administrativního centra Dynex.

Stavba je situována ve stávajícím areálu společnosti, na místě původního zemědělského objektu ocelové skladovací haly, která již nebyla způsobilá pro další využití, a byla odstraněna. Součástí projektu byl i adekvátní rozvoj sítě areálových dopravních komunikací, které jsou napojeny na dopravní systém obce.