Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Brno, Dvorského – překročení milníku

Dokončení a předání stavby mostu I/67 Karviná
5.6.2017
1. Základní škola Dobříš – zahájení rekonstrukce
19.7.2017

1.6.2017 stavba „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Brno, Dvorského“ vstoupila úspěšně do své druhé poloviny.

V rámci rekonstrukce je starý vodovod v ulici Dvorského z roku 1951 a část vodovodního řadu v ulici Polní od křižovatky Dvorského směr Opavská z roku 1931 nahrazován novým potrubím stejné světlosti .

Nové potrubí řadu v ulici Dvorského se v křižovatce Polní napojí na řad rekonstruovaný v roce 2009. Na opačném konci v křižovatce Vsetínská se řad napojí v místě stávající odbočky řadu z roku 1954. Rekonstrukce vodovodu v Dvorského ulici je realizována položením potrubí do komunikace na lichou stranu ulice mezi obrubník a rekonstruovanou kanalizační stoku. Na rekonstruovaném řadu se osazuje 5 ks podzemních hydrantů. Součástí investice je rekonstrukce vodovodních přípojek.