Dokončení a předání stavby mostu I/67 Karviná

Zahájení stavby Centrála Toptrans
26.5.2017
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Brno, Dvorského – překročení milníku
5.6.2017

Na konci roku 2016 společnost POHL úspěšně dokončila a v květnu 2017 předala investorovi most na silnici I/67 přes železniční trať v Karviné na Ostravsku.

Jedná se o most o pěti polích s nosnou konstrukcí ze tří komorových nosníků spřažených horní deskou o celkové délce přesahující 50m.

Práce probíhaly za částečné uzávěry a v době výluk na trati SŽDC.