Revitalizace historického jádra města Slaný

Rekonstrukce Niederlova pavilonu v Oblastní nemocnici Kladno a.s., nemocnici Středočeského kraje
21.3.2017
Úšovický potok – Mariánské Lázně, ř. km. 5,00 – 6,31 oprava úpravy
21.3.2017

Dokončení: 2011

Objednatel:
Město Slaný

Stavební společnost POHL cz, a.s. se zúčastnila soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2012, do které přihlásila realizovanou stavbu ”Revitalizace historického jádra města Slaný”. Přihlášená stavba dne 30.5.2012 získala na základě hodnocení odborné poroty titul STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012. Autorem návrhu architektonického řešení byl Prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., projektantem Ing. Jan Mrzílek a hlavním stavbyvedoucím Ing. Karel Biskup.