ČOV Vítkov – výstavba dosazovací nádrže

Předání stavby s názvem „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“
23.1.2017
Rekonstrukce Niederlova pavilonu v Oblastní nemocnici Kladno a.s., nemocnici Středočeského kraje
21.3.2017
Zobrazit vše

Dokončení: 2014

Objednatel:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.