Předání stavby s názvem „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“

NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře – dokončení stavby
14.12.2016
ČOV Vítkov – výstavba dosazovací nádrže
21.3.2017

V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“. Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál – aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce.

Více se o slavnostním předání stavby můžete dočíst přímo na oficiálních stránkách města Líbeznice.