Předání stavby s názvem „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“