Zahájení stavby s názvem Neratovice-Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV

Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa – zahájení stavby
30.11.2016
NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře – dokončení stavby
14.12.2016

Dne 14.12.2016 zahájila společnost POHL cz, a.s. novou vodohospodářskou stavbu s názvem: „Neratovice – Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV“.

Jedná se o výstavbu tlakové kanalizace v souhrnné délce hlavních a vedlejších řadů více jak 7 km s osazením domovních  čerpacích jímek. Součástí stavby je realizace nové ČOV. Celkové cena díla převyšuje 38 mil. Kč bez DPH. Stavba je realizována ve sdružení s firmou Geosan Group, a.s.