NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře – dokončení stavby

Zahájení stavby s názvem Neratovice-Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV
14.12.2016
Předání stavby s názvem „Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice – III. etapa“
23.1.2017

Začátkem prosince 2016 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře národní kulturní památky – státního zámku Hluboká nad Vltavou. Jednalo se o odbornou (z hlediska památkového) komplexní opravu a rehabilitaci severní části 2. patra, jejímž cílem byla celková stavebně-technická, památková, restaurátorská a architektonická konsolidace se zajištěním fungující technické infrastruktury.