Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa – zahájení stavby

Dokončení mostu přes řeku Labe
25.10.2016
Zahájení stavby s názvem Neratovice-Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV
14.12.2016

V říjnu letošního roku zahájila společnost POHL cz, a.s. stavbu s názvem „Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa“. Plánované dokončení stavby je v polovině roku 2017.

Novostavba bude sloužit jako základní škola pro žáky druhého stupně. Bude mít celkem dvě nadzemní podlaží a podkroví pod šikmou střechou nepravidelného tvaru. V objektu je navrženo 8 tříd, jídelna s kuchyní a učebna tělesné výchovy. Součástí stavby jsou i další doplňkové stavby – parkovací plochy, přípojky inženýrských sítí, uložení kabelových tras elektroinstalace, propojení budovy prvního stupně ZŠ a plánovaného objektu II. stupně ZŠ slaboproudým sdělovacím kabelem, oplocení, venkovní hřiště, doplnění nových zpevněných ploch mimo areál ZŠ a drobné související úpravy stávajících zpevněných ploch.