Zahájení rekonstrukce bytového domu v centru Prahy
10.9.2016
Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa – zahájení stavby
30.11.2016

Společnost POHL cz, a.s. v období od 15. 8. 2016 do 30. 9. 2016 realizovala stavbu mostu přes řeku Labe v délce přemostění 105,60 m. Most propojuje Elektrárnu Opatovice s přilehlou skládkou popílku.