Dokončení rekonstrukce kláštera v Českém Krumlově

Předání stavby Dřevařský pavilon
12.11.2015
Zahájení rekonstrukce bytového domu v centru Prahy
10.9.2016

Dne 11. 12. 2015 proběhlo v Českém Krumlově slavnostní předání stavby s názvem „Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu kláštera“ Zakázka za více jak 100 mil. korun byla zajímavou akcí, která pomohla oživit historickou památku i její zázemí.

Oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry. Objekt kláštera je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 37997/3-1066, nachází se zároveň v městské památkové rezervaci, která je zapsána i v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.