Nové návštěvnické centrum v šumavském Srní otevřeno

Předání stavby Dřevařský pavilon
12.11.2015

Dne 30. 6. 2015 proběhlo v Srní předání stavby s názvem názvem „Návštěvnické centrum Srní“ které je dalším místem,které přiblíží návštěvníkům Šumavy život divoké zvěře v jejich téměř přirozeném prostředí. Dne 31. 10. 2015 se uskutečnilo slavností otevření areálu.

Cílem projektu byla výstavba návštěvnického centra na pozorování vlků v téměř jejich přirozených podmínkách. V areálu byl vybudován pasivní dům ve stylu staré šumavské chalupy s úpravnou vody, parkoviště, dětské hřiště a lávka, která byla vybudována nad terénem ve výšce od 1,8 bm po 6,5 bm s celodřevěné konstrukce.