www.pohl.cz www.pohl.cz http://www.pohl.cz/ cs Předání stavby s názvem "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa" http://www.pohl.cz/aktuality/predani-stavby-s-nazvem-rozsireni-zs-a-zus-libeznice-iii-etapa.html V sobotu 21.1.2017 společnost POHL cz, a.s. slavnostně předala investorovi dokončenou stavbu "Rozšíření ZŠ A ZUŠ Líbeznice - III. etapa". Výstavba spočívala v rekonstrukci podkrovních prostor, kde vzniklo šest nových učeben pro běžnou i odbornou výuku a nový školní sál - aula, který bude využíván pro koncerty, taneční přípravu a jiné školní akce. Mon, 23 Jan 2017 13:09:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-67/ NKP SZ Hluboká nad Vltavou – rehabilitace interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře - dokončení stavby http://www.pohl.cz/aktuality/nkp-sz-hluboka-nad-vltavou-rehabilitace-interieru-prohlidkove-trasy-ve-2-patre-dokonceni-stavby.html Začátkem prosince 2016 dokončila společnost POHL cz, a.s. rekonstrukci interiéru prohlídkové trasy ve 2. patře národní kulturní památky - státního zámku Hluboká nad Vltavou. Jednalo se o odbornou (z hlediska památkového) komplexní opravu a rehabilitaci severní části 2. patra, jejímž cílem byla celková stavebně-technická, památková, restaurátorská a architektonická konsolidace se zajištěním fungující technické infrastruktury. Tue, 13 Dec 2016 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-63/ Zahájení stavby s názvem Neratovice-Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV http://www.pohl.cz/aktuality/zahajeni-stavby-s-nazvem-neratovice-mlekojedy-tlakova-kanalizace-a-cov.html Dne 14.12.2016 zahájila společnost POHL cz, a.s. novou vodohospodářskou stavbu s názvem: "Neratovice - Mlékojedy tlaková kanalizace a ČOV". Tue, 13 Dec 2016 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-64/ Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa - zahájení stavby http://www.pohl.cz/aktuality/stavebni-upravy-a-pristavba-zakladni-skoly-hovorcovice-ii-etapa-zahajeni-stavby.html V říjnu letošního roku zahájila společnost POHL cz, a.s. stavbu s názvem "Stavební úpravy a přístavba základní školy Hovorčovice II. etapa". Plánované dokončení stavby je v polovině roku 2017. Tue, 29 Nov 2016 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-57/ Dokončení mostu přes řeku Labe http://www.pohl.cz/aktuality/dokonceni-mostu-pres-reku-labe.html Společnost POHL cz, a.s. v období od 15. 8. 2016 do 30. 9. 2016 realizovala stavbu mostu přes řeku Labe v délce přemostění 105,60 m. Most propojuje Elektrárnu Opatovice s přilehlou skládkou popílku. Mon, 24 Oct 2016 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-55/ Zahájení rekonstrukce bytového domu v centru Prahy http://www.pohl.cz/aktuality/zahajeni-rekonstrukce-bytoveho-domu-v-centru-prahy.html Začátkem září naše společnost začala s rekonstrukcí a nástavbou bytového domu v centru Prahy v ulici Pštrossova pro soukromého investora. Fri, 09 Sep 2016 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-56/ Dokončení rekonstrukce kláštera v Českém Krumlově http://www.pohl.cz/aktuality/dokonceni-rekonstrukce-klastera-v-ceskem-krumlove.html Dne 11. 12. 2015 proběhlo v Českém Krumlově slavnostní předání stavby s názvem "Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu kláštera" Zakázka za více jak 100 mil. korun byla zajímavou akcí, která pomohla oživit historickou památku i její zázemí. Sun, 13 Dec 2015 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-51/ Předání stavby Dřevařský pavilon http://www.pohl.cz/aktuality/predani-stavby-drevarsky-pavilon.html Dne 11. 11. 2015 proběhlo na České zemědělské univerzitě v Praze předání stavby s názvem "Dřevařský pavilon". Tato zakázka za více jak 127 mil. Kč byla zrealizována za pouhých 8 měsíců. Wed, 11 Nov 2015 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-50/ Nové návštěvnické centrum v šumavském Srní otevřeno http://www.pohl.cz/aktuality/nove-navstevnicke-centrum-v-sumavskem-srni-otevreno.html Dne 30. 6. 2015 proběhlo v Srní předání stavby s názvem názvem "Návštěvnické centrum Srní" které je dalším místem,které přiblíží návštěvníkům Šumavy život divoké zvěře v jejich téměř přirozeném prostředí. Dne 31. 10. 2015 se uskutečnilo slavností otevření areálu. Tue, 30 Jun 2015 22:00:00 GMT http://www.pohl.cz/rss/1-52/