Návštěvnické centrum Srní
8.3.2017
Revitalizace areálu kláštera Český Krumlov – oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry
8.3.2017
Zobrazit vše

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze

Dokončení 2015Jedná se o novostavbu školní budovy v těsném sousedství stávající budovy Lesnické a dřevařské fakulty.
Náplně jednotlivých podlaží budou obsahovat nejen prostory pro výuku – učebny, sociální a výukové zázemí
ale především prostory pro manuální činnost studentů. Jedná se o dílny a laboratoře osazené stroji a
zařízením na výrobu, testy a zkoušky dřevěných materiálů nebo materiálů na bázi dřeva. Dispoziční řešení
vychází z kategorizace prostorů a to na společné, výukové, technické a prostory zázemí katedry. V objektu
budou dva výtahy: nákladní o nosnosti do 3tun a osobní pro zajištění přepravy jak materiálů, tak i studentů a
vedení FLD. V sousedství hlavní budovy bude vybudován venkovní krytý sklad dřeva.
V podzemním podlaží bude vybudováno parkování pro 46 aut.
Charakterem se jedná o trvalou stavbu.

Základní údaje o kapacitě

Užitná plocha objektu 5 436 m2
z toho:
učebny 649 m2
dílny 904 m2
laboratoře 867 m2
kanceláře 148 m2
komunikace 2208 m2
sociální zařízení 277 m2
technické prostory 383 m2

Do celkové užitné plochy není započítána plocha střešní terasy o rozloze 465 m2
parkovací plochy 1352 m2
počet parkovacích stání 46


Časosběrné video z výstavby: